هرکس دوست دارد دعایش مستجاب شود

 

 باید

 

 محل کسب خود را پاک سازد

  

حضرت

 امام جعفرصادق

 علیه السلام

   • کلوب
  • مای بی بی فارسی
  • کارت شارژ همراه اول