کیست این پنهان مرا در جان و تن

 

کز زبان من  همی  گوید  سخن؟

 

این که گوید از لب من راز کیست؟

 

بنگرید  این  صاحب آواز  کیست؟

 

درمن  اینسان  خودنمایی میکند

 

ادعای    آشنایی    می کند

 

کیست این گویا و شنوا در تنم؟

 

باورم   یارب   نیاید   کاین منم

 

متصلتر  با همه دوری   به من

 

از نگه با چشم وازلب با سخن

 

خوش پریشان با منش گفتارهاست

 

در پریشان گوئیش  اسرارهاست

 

گوید اوچون شاهدی صاحب جمال

 

حسن خود   بیند  بسرحد  کمال

 

از برای  خودنمائی  صبح و شام

 

سر برآرد  گه ز روزن  گه ز بام

 

با  خدنگ غمزه   صید  دل  کند

 

دید  هرجا   طایری   بسمل  کند

 

گردنی  هرجا  در آرد   در کمند

 

تا  نگوید کس   اسیرانش  کمند

 

لاجرم  آن شاهد   بالا و  پست

 

با  کمال   دلربائی    در  الست

 

جلوه اش گرمی بازاری نداشت

 

یوسف حسنش خریداری نداشت

 

غمزه اش  را    قابل  تیری  نبود

 

لایق  پیکانش    نخجیری   نبود

 

عشوه اش هرجا کمند انداز گشت

 

گردنی  لایق  نیامد ،  باز گشت

 

ما  سوی   آیینه   آن رو   شدند

 

مظهر  آن طلعت   دلجو   شدند

 

پس  جمال خویش  در آیینه دید

 

روی زیبا  دید و  عشق  آمد پدید

 

مدتی آن عشق بی نام و نشان

 

بد  معلق   در   فضای  بیکران

 

دلنشین خویش مأوائی نداشت

 

تا درو منزل کند  جائی  نداشت

 

بهر  منزل   بیقراری  ساز  کرد

 

طالبان   خویش   را  آواز  کرد

 

چونکه یکسر طالبان را جمع ساخت

 

جمله را پروانه، خود را شمع ساخت

 

جلوه ای کرد  از یمین و   از یسار

 

دوزخی و   جنتی  کرد  آشکار

 

جنتی  خاطر نواز و    دلفروز

 

دوزخی دشمن گداز و غیر سوز

 

عمان سامانیتاریخ : پنجشنبه 17 تیر 1395 | 07:40 قبل از ظهر | نویسنده : عیسی بابایی | نظرات

  • کلوب
  • مای بی بی فارسی
  • کارت شارژ همراه اول