تورا خبر زدل بی قرار باید و نیست

 

غم تو هست ولی غمگسار باید و نیست

 

اسیر گریه ی بی اختیار خویشتنم

 

فغان که درکف من اختیار باید و نیست

 

چو شام غم دلم اندوهگین نباید و هست

 

چوصبحدم نفسم بی غبار باید و نیست

 

مرا زباده نوشین نمی گشاید دل

 

که می بگرمی آغوش یار باید و نیست

 

درون آتش ازآنم که آتشین گل من

 

مرا چو پاره ی دل درکنار باید و نیست

 

بسرد مهری باد خزان نباید و هست

 

به فیض بخشی ابر بهار باید و نیست

 

چگونه لاف محبت زنی ؟ که ازغم عشق

 

ترا چو لاله دلی داعدار باید و نیست

 

کجا به صحبت پاکان رسی ؟ که دیده تو

 

بسان شبنم گل اشکبار باید و نیست

 

رهی بشام جدایی چه طاقتی است مرا ؟

 

که روز وصل دلم را قرار باید و نیست

 

 رهی معیری
تاریخ : پنجشنبه 3 تیر 1395 | 12:14 قبل از ظهر | نویسنده : عیسی بابایی | نظرات

  • کلوب
  • مای بی بی فارسی
  • کارت شارژ همراه اول