در   کنج   اعتکاف     دلی   بردبار   کو

 

 در گنج عشق  جان کسی کامکار کو

 

اندر   میان      صدر  نشینان     خانقاه

 

یک  صوفی    محقق     پرهیزکار   کو

 

در پیشگاه  مسجد و  در کنج  صومعه

 

یک پیر  کار دیده  و    یک  مرد کار   کو

 

در حلقه سماع    که   دریای حالتست

 

بر   آتش  سماع        دلی  بیقرار    کو

 

در رقص ودرسماع ز هستی فنا شده

 

اندر هوای  دوست   دلی  ذره وار   کو

 

خالص  برای  الله  ازین  رند و خاصگان

 

بی زرق   بی ریا  ، یکی  خرقه دار  کو

 

مردان   مرد    و    راهنمایان      روزگار

 

زین  پیش   بوده اند  درین  روزگار   کو

 

اندر  صف  مجاهده   یک تن  ز سروران

 

بر  مرکب توکل   و  تقوی     سوار  کو

 

سرگشته مانده ایم  دراین بحر بیکران

 

کز  سابقان   پیشرو   آخر   غبار    کو

 

عطار سوی   گوهر  آن بحر   موج زن

 

خود  در درون سینه   ترا  رهگذار  کو

 

فرید روزگار

شیخ عطار
تاریخ : پنجشنبه 16 اردیبهشت 1395 | 01:12 قبل از ظهر | نویسنده : عیسی بابایی | نظرات

  • کلوب
  • مای بی بی فارسی
  • کارت شارژ همراه اول